ติดต่อสอบถาม

 

สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

 

มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 18 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398 และ 0-2868-4842 โทรสาร 0-2868-4351, 02868-4842

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website : www.tourismtaat.siam.edu

You are here: Home ติดต่อสอบถาม